Najčešća pitanja

Kako od prvog kontakta sa Vidermom do odlaska na lečenje matičnim ćelijama?


1.  Na početnoj stranici popunite i pošaljite nam  "Osnovni formular"

2.  U odgovoru mejlom Vam šaljemo upitnike i listu potrebne medicinske dokumentacije

3.  Ako postoji, šaljemo Vam statistički pregled uspešnosti lečenja za vašu dijagnozu/stanje

4.  Prevođenje dokumentacije/upitnika na Engleski jezik je obavezno

5.  Šaljemo prevedenu dokumentaciju kolegama u "EmCell" kliniku na procenu

6.  U roku od dva radna dana Vam saopštavamo da li ste prihvaćeni na lečenje

7.  Ako postoji mogućnost, saopštavamo procenu šta će se postići ovim lečenjem

8.  Zatražićemo Vaš skeniran pasoš radi izdavanja predračuna/potvrde za lečenje

9.  Kada ste spremni, predložite nam termin za put

10. Za Vas i pratioca VIDERMA rezerviše avio karte i hotelski smeštaj

11. Po uplati, šaljemo Vam avio karte i potvrdu rezervacije hotela koji plaćate lično

12. Plaćanje lečenja obavljate 10 dana pre polaska, direktno klinici ili...

13. Lično po dolasku na kliniku gotovinski u EUR ili VISA/MASTER KARTICOM

14. Dolazak na polazni aerodrom 2 sata pre poletanja, čekiranje

15. Po potrebi rezervišemo aerodromska kolica

16. Dolazak na Kijevski aerodrom gde Vas čeka vozač klinike

17. Dalje možete pročitati "Plan boravka na klinici"

 

Koliko je iskustvo klinike "EmCell" u lečenju matičnim ćelijama, koje su tehnike implantacije?


Za preko 30 godina uspešnog rada , lečeno je više od 15.000 pacijenata. Naučne radove i publikacije klinike "EmCell" možete pronaći ovde. FSC matične ćelije se implantiraju intravenski, subkutano, abdominalno, kao direktna injekcija i intratekalno.


Kojim matičnim ćelijama i kako se leči na klinici "EmCell" u Kijevu?


Klinika  "EmCell" ima svoju banku fetalnih matičnih ćelija. Implantiraju se intravenski i/ili subkutano i/ili kao direktna injekcija, zavisno od dijagnoze. Procedura je bezbolna, neinvazivna i odlično se podnosi od strane pacijenta.


Kad se mogu osetiti prvi efekti lečenja matičnim ćelijama, ima li starosnih ograničenja?
 

Neki primarni efekti se mogu osetiti još za vreme boravka na klinici, a oni glavni u periodu 3-6 meseci nakon implantacije. Principijelno, prihvataju se deca starosti od 12 meseci, gornja starosna granica ne postoji.
 

Koliko dugo traje terapija matičnim ćelijama na klinici "EmCell"?

Po pravilu, sam tretman matičnim ćelijama (matičnim stanicama) traje 2 dana, sa putem ukupno 4 dana. Kod tretmana MS-a boravak može trajati 5 dana, sa putem ukupno 7 dana.
 

Kako mogu biti siguran u bezopasnost terapije matičnim ćelijama i da li klinika ima licencu za rad?
 

Sve matične ćelije, iz banke matičnih ćelija klinike "EmCell", prolaze trostruko sigurnosno gljivično, bakterisko, vurusno i genetsko ispitivanje potvrđeno od strane nezavisne državne laboratorije, o čemu se izdaje sertifikat.  Samo žene sa negativnom istorijom genetskih bolesti i negativnim rezultatima genetskog skrininga mogu biti donori fetalnog tkiva. Suspenzija matičnih stanica se generiše u našim laboratorijama i čuva u našim sopstvenim bankama ćelija, što je i najpouzdaniji i najbezbedniji način rada. Ovo je glavna prednost u odnosu na mnoge druge klinike koje koriste „spoljnu ćelijsku“ suspenziju. Klinika "EmCell" je jedina koja ima državne licence i za banku matičnih ćelija i za rad sa matičnim ćelijama.

Koliko dana pacijent treba da ostane na klinici, nakon lečenja (period rehabilitacije)?
 

Imajući u vidu da je naš tretman nehirurški i da ne uključuje kompleksne procedure, poseban period rehabilitacije nakon lečenja nije potreban.
 

Da li ima nekih neželjenih efekata vezanih za treman fetalnim matičnim ćelijama?

Nije bilo registrovanih ni prijavljenih nuspojava kao ni neželjenih efekata.

 

Da li je potrebna hospitalizacija za ovo lečenje?

Ovo je lečenje bez hospitalizacije, i tretman traje nekoliko sati po danu. Tokom tretmana, osoba u pratnji može boraviti u bolničkoj sobi zajedno sa pacijentom, pogotovo kada je pacijentu potrebna nega, pažnja bliske osobe ili asistencija. Pacijent može biti hospitalizovan samo u slučaju ako se zahteva 24-časovna medicinska nega pre i posle tretmana matičnim ćelijama.


Da li postoje kontraindikacije / nus pojave?
 

Lista kontraindikacija je ograničena, ali najvažnije su:

1. Exacerbativni vasculitis: capillaritis, phlebitis, arteritis. Tretman je moguć najmanje tri meseca nakon saniranja ovog problema, u periodu remisije.

2. Značajna pulmonarna hipertenzija.

3. Pneumonija više režnjeva komplikovana akutnom ili subakutnom pneumojijom.

4. Akutna hemophthalmia. Tretman je moguć nakon 3 meseca.

5. Myelocarcinosis, myelofi brosis, terminalni stadijum bolesti (značajna intoksikacija, sistemska dekompenzacija, metabolička disfunkcija)

6. Hronične infekcije. Specifičan tretman je potreban pre implantacije matičnih ćelija.

7. Vakcinacija: ili 3 meseca pre ili 3 meseca nakon tretmana matičnim ćelijama.
8. Epilepsija

Postoje i kontraindikacije koje su u vezi sa drugim dijagnozama pacijenata i koje se detektuju u procesu analize medicinskih izveštaja pacijenta. Zato je kvalitetan stručno-medicinski prevod vaše medicinske dokumentacije na Ruski  jezik od izuzetnog značaja.

Neželjene reakcije nisu zabeležene.
 

Da li ovaj tretman / lečenje za posledicu može da ima stvaranje teratoma ili tumora?
 

Za razliku od embrionalnih matičnih ćelija u ranoj fazi razvoja (1-2 nedelje stare in vitro) koje karakteriše nekontrolisani rast i sposobnost izazivanja teratoma i drugih komplikacija, matične ćelije koje se ovde koriste su stare 6-9 nedelja i već prošle prvu fazu specijalizacije tkiva, izgubile kapacitet za nekontrolisani rast i kao progenitorne matične ćelije „znaju“ u koje ćelije kod tkiva da se izdiferenciraju. To znači da nema rizika od razvoja tumora. Za 25 godina rada klinike, nije bio zabeležen ni jedan slučaj razvoja tumora u periodu posle tretmana kod naših pacijenata.


Da li bolji efekat u lečenju imaju fetalne ili moje matične ćelije?
 

Neuporedivo bolji efekat u lečenju imaju fetalne matične ćelije. Tri su ključna argumenta:


1.   Broj: Od 250 do 500 miliona fetalnih matičnih ćelija (koje se dele u telu pacijenta narednih 12 meseci), prema ne više od 1 milion vaših

2.   Potentnost: fetalne totipotentne matične ćelije, prema vašim pluripotentnim

3.   Kvalitet: za lečenje vam trebaju zdrave fetalne, a ne vaše bolesne matične ćelije.


Zašto moj lekar nije savetovao tretman matičnim ćelijama?

Može se govoriti samo o ličnoj ili individualnoj zainteresovanosti lekara za dostignuća na polju lečenja matičnim ćelijama onih bolesti i stanja za koje klasična medicina nema nikakav odgovor.
 

Da li mi je potrebna viza i putno osiguranje za odlazak u Ukrajinu?


Kliknite ovde a potom na naziv svoje zemlje da bi ste videli da li Vam je potrebna viza za putovanje u Ukrajinu. Za građane Srbije nije potrebna viza. Obavezno pribavite zdravstveno putno osiguranje za sebe i pratioce.


Cena lečenja kreće od 12.000 EUR i u nju je uračunato sledeće:
 

•    Transfer u Kijevu: aerodrom > hotel > aerodrom
•    Svakodnevni transfer: hotel > klinika > hotel
•    Pregledi specijalista neurologa i lekara drugih specijalnosti
•    Usluga prevodioca na klinici, uslužno korišćenje kolica (po potrebi)
•    Tretman FSC matičnim ćelijama i testovi (MRI, RTG, laboratorija itd...)
•    Medikacija, ukoliko bude potrebno
•    Redovno praćenje napretka vašeg stanja nakon tretmana
 

Da li ima doplata i da li je tretman jeftiniji ako se obratim klinici "direktno"?


Svaki pacijent plaća posebno avio karte za sebe i eventualno pratioca, kao i boravak u hotelu. Tako povratna avio karta za Kijev košta od 200 EUR, a noćenje u hotelu, sa uključenim doručkom u cenu, od 65 EUR.  Kada se obratite nama, vi ste se zapravo već obratili klinici, na čijoj web stranici smo i oficijeno  predstavljeni kao njen autorizovani agent. Molimo klinknite na: EmCell.  Cena lečenja je potpuno ista, bez obzira da li zovete nas ili Kijev.

ZAŠTO LEČENJE FETALNIM MATIČNIM ĆELIJAMA?

Klinika "EmCell" je za, 30 godina rada uspešno tretirala više od 15.000 pacijenata, fetalnim matičnim ćelijama iz sopstvene banke matičnih ćelija. Ponosni što imamo priliku da budemo deo tako uspešnog tima. Matične ćelije nas prate od intrauterinog života, u stadijumu embriona, fetusa, tokom porođaja iz krvi pupčanika i na kraju adultne koje svako od nas nosi u sebi.

Kod degenerativnih, autoimunih oboljenja, različitih stanja, kada klasična medicina nema više šta da ponudi pacijentu, osim simptomatske terapije, FSC matične ćelije imaju sposobnost da stimulišu ćelije organizma i same se transformišu u ćelije oštećenog tkiva/organa, međusobno se povezuju i povećavaju im radni kapacitet i funkcionalnost.Tako FSC matične ćelije mogu da oforme nove ćelije srčanog mišića, pankreasa, neuronske ćelije, vezivnog tkiva, mišićnog, neurotransmitera, hrskavice i doslovno sve druge.

Stručnjaci u laboratoriji klinike, kao i lekari imaju izvanrednu mogućnost pred sobom. Oni mogu da, od 30-ak različitih li najčešćih tipova specijalizovanih FSC, izaberu one koje su idealne za pacijenta, njegovu dijagnozu/stanje i postizanje maksimalnog terapeutskog učinka. Dakle, ne "korpu" autolognih matičnih ćelija, nego visoko specijalizovani tip FSC ćelija. Pacijent to oseti kao vraćanje izgubljenih funkcija, opšte poboljšanje stanja organizma i zaustavljanje daljeg pogoršanja toka bolesti. Odrasli tokom terapije primaju ne manje od 500.000.000 fetalnih matičnih ćelija, a deca ne manje od 250.000.000

Klinika EmCell radi redovno.

 

Ako želite da saznate da li ste podobni za terapiju fetalnim matičnim ćelijama u klinici „Cell Therapy Center EmCell“ iz Kijeva, molimo Vas da popunite i pošaljite osnovni formular, ispod.
 

Potrudićemo se da odgovor dobijete istog dana.
*Nakon što primimo Vaše podatke poslaćemo Vam upitnike i detaljna uputstva za dalje postupanje.

Sva polja su obavezna za unos!

LISTA NAJČEŠĆE TRETIRANIH BOLESTI I STANJA

- SMA 1, 2 I 3 /SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA

- EREKTIVNA DISFUNKCIJA

- ULCERATIVNI KOLITIS, CHRONOVA (KRONOVA) BOLEST

- HOBP / HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA

- EMFIZEM PLUĆA

- ANTI-AGING, TRETMAN PROTIV STARENJA

- ANEMIJA

- LUPUS

- MUŠKA NEPLODNOST

- FRIDRAJHOVA ATAXIA

- KANCER (STABILIZOVAN)
- POST COVID-19 TRETMAN

KORISNI LINKOVI

NAPREDAK PACIJENATA NAKON TERAPIJE MATIČNIM ĆELIJAMA

- Anđela S. (SMA-2) - Beograd,

- Predrag Ž. (CP) - Novi Sad,

- Jelica Kovačević (CP) - Novi Sad,

Nikola T. (SMA-2) - Beograd,

- Zoran N. (ALS) - Turnše-Slovenija,

- Bratislava S. (ALS), 

- Geza B. (ALS)

- Darko J. (SCI) - BiH,

-  Katarina C. (CP) - SRB
- Patrick N. (CP)-Nemačka,

-Vladimir D. (DM-1)-Srbija,
Pavle A. (CP) - KiM,

- Adis S. (Neur.), Bojan Š,

Mirza M. (SCI) - BiH

- Jovo J. (SCI),

- Aleksa J. (Neuro),

-Slavka Z. (Parkinson) - Slovenija,

- Arsen M. (Neur.) - HR, 

Elena R. (P.M.R.) - SRB,

Srđan M. (MS) - SRB, 

Davor M. (MS) - SRB,

- Mihailo M. (HOBP) - SRB, 

Radivoj Š. (CP) - SRB,

- Milutin K. (EMF) - SRB, 

Sanela S. (MS) - SRB,
- Angel V. (THC02-GEN)

Kristina G. (Friedreich Ataxia)

Natalija i Iva B. (Friedreich Ataxia),

- Nemanja M. (Friedreich Ataxia)
- Relja Đ. (Cerebralna paraliza)