FSC matične ćelije

LABORATORIJA & BANKA (FSC) FETALNIH MATIČNIH ĆELIJA


Klinika „Cell Therapy Center EmCell“ iz Kijeva, čiji je VIDERMA autorizovani agent za region, od  početka je ustanovila svoju sopstvenu produkciju i sopstvenu banku fetalnih matičnih ćelija (FSC), što je bila jedina ispravna odluka sa aspekta odsustva sertifikovanih ćelijskih suspenzija. U laboratoriji, eksperti pripremaju ćelijske suspenzije i testiraju ih, kako za potrebe lečenja, tako i u naučne svrhe. Zatvoreni postupak transplantacije ćelijske suspenzije je jedini način da se ona obavi bezbedno uz najbolje moguće rezultate. Naučne radove i publikacije klinike "EmCell" možete pronaći ovde.

 

Preparacija fetalnih ćelija se sprovodi po sledećim fazama:
 

1.    Pravovremeno i bezbeno prikupljanje fetalnog materijala na ginekološkom odeljenju prema etičkim, moralnim i zakonskim normama-regulativama.
2.    Preparacija suspenzije fetalnih ćelija i njihovo deponovanje u sterilne kontejnere.
3.    Testiranje sigurnosti i vitaliteta suspenzije fetalnih matičnih ćelija, pre krioprezervacije.
4.    Programirana krioprezervacija fetalnih matičnih ćelija koja omogućava optimalo održavanje i čuvanje ćelijske vitalnosti i kvaliteta suspenzije.
5.    Postavljanje suspenzije, spremne za upotrebu, u krio banku.
6.    Obimni genetski, virusloški i bakteriološki testovi.
7.    Testiranje vitalnosti odmrznute suspenzije fetalnih matičnih ćelija.
Velika raznovrsnost uzoraka u kriobanci omogućuje nam da izaberemo optimalnu kombinaciju suspenzije fetalnih matičnih čelija (FSC) kao i protokol tretmana za svakog pacijenta. U nekim slučajevima planiramo korišćenje određenih tipova ćelija za višegodišnje lečenje pojedinih pacijenata, radi postizanja maksimalnih rezultata.


PREDNOSTI (FSC) FETALNIH MATIČNIH ĆELIJA


U poređenju sa drugim matičnim ćelijama, kao na primer iz pupčanika, adultnim matičnim ćelijama i drugim, fetalne matične ćelije imaju sledeće prednosti:

1.    Fetalne matične ćelije omogućavaju tretman bez problema sa histokompatibilnošću.Ove ćelije se ne odbacuju od strane tela pacijenta. Na protiv, one se savršeno uklapaju i funkcionišu mesecima, čak i godinama bez izazivanja imune supresije. U isto vreme, matične ćelije iz pupčanika ili adultne matične ćelije, osim ako se ne koriste za autotransplantaciju, provociraju histokompatiblne antigene, što prouzrokuje sofisticirane procese podudaranja donora-receptora, kao i imunu supresiju.
2.   Diferencioni potencijal FSC matičnih ćelija je daleko veći u odnosu na druge matične ćelije, što znači da mogu da produkuju znatno veći broj specijalizovanih tipova ćelija. Zato tretman fetalnim matičnim ćelijama obezbeđuje ne samo ciljani i očekivani efekat lečenja, već pozitivno deluje na čitavo telo, posebno u psihoemocionalnoj i fizičkoj sferi, na imuni sistem, homeostazu i funkciju internih organa.
3.   Multiplikacioni kapacitet i broj  fetalnih matičnih ćelija je neuporedivo veći nego kod drugih matičnih ćelija: multipliciraju se brže u telu pacijenta i proizviode znatno više naslednih ćelija. Pacijentu se ciljno implantira prethodno pripremljenih 50 miliona fetalnih matičnih ćelija. Za razliku od toga, broj implantiranih autolognih tj. adultnih matičnih ćelija, direktno zavisi od izdašnosti koštane srži samog pacijenta i doseže nekoliko stotina hiljada, ali se tačan broj ne zna sve dok laboratorija ne objavi rezultat,  i to kada je implantacija već odavno završena.
4.    Metode bioinžinjeringa se ne koriste u transplantaciji fetalnih matičnih ćelija. Koristimo isključivo naturalne fetalne ćelije bez dodataka različitih hormona ili farmakoloških aktivnih supstanci. Za razliku od adultnih ili matičnih ćelija iz pupčanika, tehnologije, genetski inženjering, kloniranje i kultivacija se ne sprovode.
5.    Tretman fetalnim matičnim ćelijama je minimalno invazivan. Transplantacija se neznatno razlikuje od aplikacije rutinskih farmakoloških preparata i sprovodi se intavenskim putem, direktnom injekcijom i/ ili subkutano, bez upotrebe opšte anestezije.
6.    Jedan tretman obično traje 2 dana i implantira se ne manje od 50.000.000 fetalnih matičnih ćelija.


INTENZIVAN SIGURNOSNI NADZOR I KONTROLA FETALNIH MATIČNIH ĆELIJA


Bakteriološki, viralni i genetski bezbednosni testovi se sprovode nad svim suspenzijama fetalnih matičnih ćelija koje su namenjene transplantaciji i izvode se nekoliko puta od strane različitih nezavisnih državnih laboratorija.
1.    Donorska trijaža: sve žene koje žele prekid trudnoće iz porodičnih razloga, smatraju se potencijalnim donorima fetalnog tkiva i podvrgavaju se odgovarajućim pregledima, testiranjima uključujući TORCH-infekcije i HIV. Fetalno tkivo se uzima od zdravih žena sa negativnom porodičnom istorijom na genetske bolesti i sa negativnim rezultativa pomenutih testova.
2.    Priprema suspenzije fetalnih matičnih ćelija: 
A)  Laboratorija priprema kontrolne uzorke za bakteriološku i gljivičnu analizu. Sterilne mikro-test tube se pune slanim rastvorom koji sadrži fetalne matične ćelije, obeležavaju i šalju na krioprezervaciju. Kontrolni uzorak se šalje na skrining nezavisnoj državnoj ustanovi, a drugi se čuva u banci na dugi vremenski period.
B)  Laboratorije pripremaju suspenzione uzorke za testiranje na viruse. Suspenzija se priprema, uliva u mikro-test tube, obeležava i šalje na krioprezervaciju. Jedan od uzoraka, od svake suspenzije, se šalje na skrining državne nezavisne laboratorije, a drugi se čuva u banci na dugi vremenski period.
3.    Skrining nezavisnih državnih laboratorija:
A)  Na bakterije i gljivice
B)  Virusno testiranje
4.    Hepatitis i HIV skrining:
A)  ELISA i EIA se koriste za HIV (1 i 2) skrining 
B)  Ako su antitela pozitivna, obe ćelijske suspenzije se uništavaju prema zahtevima uništenja biološkog otpada.
5.    Prosečan broj po tretmanu: Prosečno ima 10.000.000 fetalnih matičnih ćelija po 1 ml suspenzije. Za prosečan tretman koristi se do 4,5 ml suspenzije fetalnih matičnih ćelija zavisno od cilja koji želi da se postigne.
6.    Doktori, istraživači i laboranti konstantno rade na očuvanju i unapređenju visokog nivoa apsolutne bezbednosti za svakog tretiranog pacijenta. 
Oni ne samo da održavaju visok standard nego poboljšavaju i unapređuju svoj rad prema visokim međunarodnih standardima. 
 

Kao pionir u oblasti tretmana fetalnim matičnim ćelijama, klinika održava kvalitet i sigurnosne standarde najveće svetske banke fetalnih matičnih ćelija u svetu. Obično je potreban period od 6 meseci od prikupljanja uzoraka tkiva od donora do dobijanja svih rezultata testova. 
 

Suspenzija zdravih fetalnih matičnih ćelija se koristi za transplantaciju tek kada se dobiju svi sertifikati. Za preko 23 godine prakse i više od 9.400 lečenih pacijenata, na klinici „Cell Therapy Center EmCell“ nije zabeležen ni jedan slučaj post transplantacione infekcije.

METODE IMPLANTIRANJA FSC MATIČNIH ĆELIJA

  • intravenski
  • subkutano
  • direktna injekcija
  • abdominalno
  • intratekalno
  • parabulbarno

ZAŠTO LEČENJE FSC MATIČNIM ĆELIJAMA?

Klinika "EmCell" je za, preko 25 godina rada uspešno tretirala više od 10.000 pacijenata, fetalnim matičnim ćelijama iz sopstvene banke matičnih ćelija. Ponosni što imamo priliku da budemo deo tako uspešnog tima. Matične ćelije nas prate od intrauterinog života, u stadijumu embriona, fetusa, tokom porođaja iz krvi pupčanika i na kraju adultne koje svako od nas nosi u sebi.

Kod degenerativnih, autoimunih oboljenja, različitih stanja, kada klasična medicina nema više šta da ponudi pacijentu, osim simptomatske terapije, FSC matične ćelije imaju sposobnost da stimulišu ćelije organizma i same se transformišu u ćelije oštećenog tkiva/organa, međusobno se povezuju i povećavaju im radni kapacitet i funkcionalnost.Tako FSC matične ćelije mogu da oforme nove ćelije srčanog mišića, pankreasa, neuronske ćelije, vezivnog tkiva, mišićnog, neurotransmitera, hrskavice i doslovno sve druge. Pacijent to oseti kao vraćanje izgubljenih funkcija, opšte poboljšanje stanja organizma i zaustavljanje daljeg pogoršanja toka bolesti.
 

Klinika EmCell je od 01.06.2022. nastavila sa redovnim radom. Opciono, lečenje autolognim matičnim ćelijama je moguće u našoj partnerskoj klinici u Srbiji.

Ako želite da saznate da li ste podobni za terapiju fetalnim matičnim ćelijama u klinici „Cell Therapy Center EmCell“ iz Kijeva, molimo Vas da popunite i pošaljite osnovni formular, ispod.
 

Potrudićemo se da odgovor dobijete istog dana.
*Nakon što primimo Vaše podatke poslaćemo Vam upitnike i detaljna uputstva za dalje postupanje.

Sva polja su obavezna za unos!

LISTA NAJČEŠĆE TRETIRANIH BOLESTI I STANJA

- SMA 1, 2 I 3 /SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA

- EREKTIVNA DISFUNKCIJA

- ULCERATIVNI KOLITIS, CHRONOVA (KRONOVA) BOLEST

- HOBP / HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA

- EMFIZEM PLUĆA

- ANTI-AGING, TRETMAN PROTIV STARENJA

- ANEMIJA

- LUPUS

- MUŠKA NEPLODNOST

- FRIDRAJHOVA ATAXIA

- KANCER (STABILIZOVAN)
- POST COVID-19 TRETMAN

KORISNI LINKOVI

NAPREDAK PACIJENATA NAKON TERAPIJE MATIČNIM ĆELIJAMA

- Anđela S. (SMA-2) - Beograd,

- Predrag Ž. (CP) - Novi Sad,

- Jelica Kovačević (CP) - Novi Sad,

Nikola T. (SMA-2) - Beograd,

- Zoran N. (ALS) - Turnše-Slovenija,

- Bratislava S. (ALS), 

-  Boris I. (ALS) - HR,

- Darko J. (SCI) - BiH,

-  Katarina C. (CP) - SRB
- Patrick N. (CP)-Nemačka,

-Vladimir D. (DM-1)-Srbija,
Pavle A. (CP) - KiM,

- Adis S. (Neur.), Bojan Š,

Mirza M. (SCI) - BiH

- Jovo J. (SCI),

- Aleksa J. (Neuro),

-Slavka Z. (Parkinson) - Slovenija,

- Arsen M. (Neur.) - HR, 

Elena R. (P.M.R.) - SRB,

Srđan M. (MS) - SRB, 

Davor M. (MS) - SRB,

- Mihailo M. (HOBP) - SRB, 

Radivoj Š. (CP) - SRB,

- Milutin K. (EMF) - SRB, 

Sanela S. (MS) - SRB,
Nesiha O. (CIDP), 

Kristina G. (Friedreich Ataxia)

Natalija i Iva B. (Friedreich Ataxia),

- Nemanja M. (Friedreich Ataxia)
- Relja Đ. (Cerebralna paraliza)